İngilizce Öğrenmede Özel Dil Okulları ve Özel İngilizce Kursları

"paylaşmak güzeldir."

Eğitim sisteminin yanlışlıklarından doğan zararları sıralamaya çalıştığımız Türkiye’nin İngilizce Karnesi neden zayıf? başlıklı yazımızda, genel olarak dili öğrenememe gibi olumsuzluktan bahsetmeye çalıştık. Önüne geçmenin yollarını aradık. Şimdi ise sırada dil öğrenimine asıl zararı veren; özel dil okulları ve yabancı dil kurslarından biraz bahsetmeye çalışalım. Okumakta olduğunuz içeriğimiz ve genel olarak İngilizce Kategorisi yazılarımız; İngilizce’yi temel düzeyde bir iletişim aracı olarak kullanmak isteyen kişilere yönelik hazırlanmıştır.

Temel İngilizce Öğreniminde Özel Dil Okulları

İngilizce öğrenme programı araştırma aşamasında büyük yanılgılara kapılıp, birebir ingilizce kursu alınmasının zorunluluğu ve “özel ingilizce kurs fiyatlarını” araştırmaya başlayanlara, gerçekte İngilizce öğrenebilmek için özel ingilizce kurslarının hatta özel dil okullarının, olmazsa olmaz öneme sahip olup olmadıklarına tartışmaya açmak niyetindeyim.

Yabancı dil eğitim sisteminin yol açtığı zararlar, dil edinememe gibi ülke sorunu haline gelmiş büyük ve genel zararla sınırlı kalmıyor ne yazık ki.

Adeta “fırsatlar ülkesi” tanımlamasına uyan güzel ülkemiz de, bu eğitim sisteminin güzide açığını fark edip, geçmişten günümüze artarak büyüyen bir sektör ile güya kapatılmaya çalışılan, sonuç olarak mevcut eğitim sisteminden hiçbir farkı olmayan, özel kurs ve özel okulların amaçları saptamaya çalışalım.

Okullardan mezun olunduktan sonra, haliyle sıfır olan İngilizce seviyemizi nasıl geliştirebiliriz gibi kaygılar üretip, bu kaygılara etkili olabilecek çözüm yolları aradığımızda bir çırpıda önümüze koyulan “özel dil kursu” fikri. Ve bu fikrin yanlışlanamaz bir gerçek gibi empoze edilme çabalarını, aslında pek önem arz etmediği hatta bizatihi İngilizce öğrenimine zarar verdiği, engel olduğu, dil eğitiminden soğuttuğu gibi gerçeklerin üzerinde durmaya çalışacağız.

Bir sürü süslü ifadelerle aklımızın çelinmesi, dil edinebilmemizi sağlayabilecek yegâne unsurun kendileri olduklarını ispatlamaya çalışan, bana göre pazarlama alanında büyük başarı sağlamış İngilizce dil kursları ve özel dil okulları ile imkânları kısıtlı olan insanlarımızı buna mecbur gösterilerek kandırılması.

Kanaatimce, yabancı dil eğitimi konusunda, bu ülkeye verilen en büyük zarar, insanlardan çalınan onlarca para, emek ve zaman meselesidir.

Maddi durumu oldukça iyi olup ve En Kolay İngilizce Öğren yazımda aktarmaya çalıştığım dili sevme, dile maruz kalma, günlük hayatlarında dili kullanma vb. gereksinimlerini bu özel okullar ve özel İngilizce kursları sayesinde sağlayanları, İngilizce konuşabilmelerini “Özel İngilizce Kursları” aracılığı ile başaran insanları yadsıyacak herhangi bir dayanağım elbette olamaz.

Ancak maddi durumu düşük düzeyde olan vatandaşlarımızın, dil öğrenmek için özel dil okulu ve ya özel İngilizce kursu yalanlarına inandırılmaları kabul edilemez bir durumdur.

Yetersiz gördüğü yabancı dilini geliştirmeye çalışan bir insana, ilk dayatılan, inandırılan düşünce bir özel kursa kayıt olması zorunluluğu. Bana göre bu düşünce, ülkeye verilen bu zararın da çıkış noktasını oluşturmaktadır.

İşte yanlış olan tamda burası. Belki bundan seneler önce dil öğrenmeye çalışan insanlar için bu durum bir nebze doğru olabilirdi.

Ancak günümüzde teknolojinin bu denli gelişmesi ve tüm dünyayı parmaklarımızın ucunda gezebildiğimiz, böylesine zengin bir dönemde asla ama asla bir dil edinebilmek için özel okul ya da özel kurslara gitmemize gerek kalmamıştır.

Kaldı ki dil öğrenimine olan bakış açımızı değiştiremediğimiz sürece dili öğrenemeyecek olmamız su götürmez gerçektir. Özel kurslara ne kadar zaman ayırırsak ayıralım, binlerce liralar değil on binlerce liralar da harcasak sonuç hep aynı hüsran sonuç olacaktır.

Özel kursta da İngilizceye bir ders gözüyle bakıldığı sürece onca para, emek ve zaman çöpe gitmiş olacaktır. Nitekim çevrenize bakınız bunun en acı onlarca örneğini rahatlıkla görebilirsiniz.

“İngilizce Öğrenebilmek İçin Mutlaka Profesyonel Destek Şart” Bildirimi Bir Yalan İfadeden İbaret

Başlığımızdaki görüşü; zaman, emek ve para kaybına sebep olma gibi bir özellik barındığından çürütülmelidir. En azından İngilizce öğrenimine atılacak ilk adım, temel seviyede ingilizce konuşabilme yetisini kazanmak isteyen, İngilizceyi iletişim aracı olarak kullanmak ve öğrenmek isteyen insanlar nezlinde, mutlaka çürütülmesi gereklidir.

Bir başka yanlış algı ve özel kurs zorunluluğunu destekleyen, bana göre özel kursların ürettiği bir düşünce, bir dilin asla kendi kendine öğrenilemeyeceğidir. Bu düşüncenin hemen ardında ise başlıktakine benzer “profesyonel destek olmaksızın başarı imkânsız” gibi kelimeler bütününü getirdiklerinde, tadından yenmez hal aldığını düşünüyor olmalılar.

Ancak üzerine biraz kafa yorulduğun da bunun ne kadar da absürt bir düşünce olduğu rahatlıkla görülebilir.

Şöyle ifade etmeye çalışalım; dünyada hiç kimse yoktur ki herhangi bir dili, toplulukla birlikte öğrensin. Yabancı dil, düşünüldüğünün tam aksine tek başına, kendi kendine, yoğun duygusal istek duyarak, bireysel öğrenilen/kazanılan bir yetenektir.

Yani, birey yabancı dili öğrenmek isterse, geliştirdiği kendine has yöntemlerle ancak kendi bunu başarabilir. Kimse kalkıp sihirli bir değnek ile dil öğretemez. Birey dili öğrenmek istediği ve gerekliliklerini kendi hayatında yerine getirebildiği ölçüde sadece kendi kendine öğrenebilir.

Büyümeye başlayan bir çocuktan bahsederken; “artık ona dil öğretmeye başladık” gibi bir ifade işiten oldu mu?

Bu cümleler daima şöyle kurulur; -konuşmayı öğreniyor. Artık konuşmayı öğrendi. Cümle kurmaya başladı.

Bakın hep yapan çocuğun kendisi, hiçbir anne baba da çıkıp demiyor ben kızıma/oğluma konuşmasını öğrettim. Çünkü çocuk dilin tüm seslerini kendi başına işitip kaydeder ve ihtiyacı olduğunda da bunları kullanarak ana dilini edinir.

Dil öğreniminin bütün meselesi aslında bu kadar basittir. Yapılması gereken ilk farkındalık oluşturmak ve kolaylığını anlayabilmektir.

Var olan yaşayan bir dile nasıl kendini maruz bırakabilirsin?

Bu sorunun cevabına yoğunlaşıp gerekliklerini yerine getirdiğin an ne bir kursa ne bir özel okula ne de sihirli tekniklere ihtiyaç kalmaz.

Tekrar üstüne basa basa belirtmek isterim ki; bu gereklilikler asla ve asla bir yabancı dil kursu ve özel bir dil okulu değildir.

Yazımı okuduğunuz için çok teşekkür ederim.

Umarım konuyla ilgilenenlere bir nebze olsun farkındalık yaratabilecek bir içerik olur.

Katılmadığınız ya da geliştirmesine yardımınızın olacağını düşündüğünüz noktalar varsa lütfen benimle iletişime geçiniz.

 

 

"paylaşmak güzeldir."

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir