Eğitim Nedir? ve Çocuk Eğitimi Neden Önemlidir?

"paylaşmak güzeldir."

Eğitim Nedir?

Eğitim; en temelde bireye yaşamı boyunca, kazandırılması istenilen davranışları, yükleme girişimi. Bir tür yönlendirme çabası. Kişiye eğitim vermenin nihai amacı, aslında “ben senden bunları yapmanı istiyorum” ricasıdır.
Geçmişten günümüze birçok bilim insanının “Eğitim” tanımı yaptığını söyleyebiliriz. Okuya bildiğimiz tarih boyunca, insanoğlunun eğitim konusunda muazzam çabalarını, ilkçağ filozoflarıyla başlayıp, günümüz aydınlarına dek görmekteyiz.

Doğası gereği, başkalarına katkıda bulunmayı, haz olarak algılayan beyinlerin, “eğitim” kavramına, büyük önem atfettiklerini; çalışmalarda bulunup, hayatlarına gaye edinmelerinden anlayabiliyoruz. Bizler de, çıkış noktamızı bu düşünceler ile oluşturduğumuzda; eğitimin insan hayatındaki önemini kavramaya çalışmış olacağız.

İnsanlığın; tarih boyunca, tüm dünya toplumlarında var olan ekonomik, siyasal, sosyal ve kültürel vs. gibi yapılarının “korunması, gelişmesi hatta nesiller boyu aktarılması” amaç edindiği görünmektedir.

Bu amacı gerçekleştirmenin en etkin yolu olarak, mevcut nesil, sırası gelen her yeni nesli, kendilerine benzetme yarışına girerek, sağlanacağını benimsemiştir.

Yetişkin bireyler, kendi yaşamsal tecrübelerini, yetişmekte olan bireylere, tabiri caizse; bir bilinçaltı işlevi olarak veyahut bir içgüdü vasıtası ile aktarma çabasında girişimlerde bulunmaktadır.

Tüm bunlarla birlikle, gerçek olan eğitimin bir süreç olduğudur. Bu sürece maruz kalan bireyin, gelecekteki davranışlarına yön verme uğraşı olarak değerlendirmeye çalıştığım kavram; kötü, menfaatçi bir amaca hizmet etmeksizin geliştiğinde, özü itibari ile daima iyiyi ve güzeli hedeflediği kanaatindeyim.

Çocuk Eğitimi

Geleceğin yetişkinlerini oluşturacak olan, bu günün çocuklarının eğitimi çağlar boyu üzerinde önemle durulan bir başlıktır.

Çocuğun, doğumdan sonra, dâhil olduğu yaşam ile birlikte, eğitim serüveni de başlar. Doğası gereği bilmek isteyen, her birey/çocuk, çevresini anlamlandırmaya başladığı andan itibaren, merak duygusuna bağlı olarak öğrenme eylemine geçmektedir.

Çocuklar; ilk becerilerini, çevresindeki insanları taklit ederek edinirler. Daha sonra, eğitim ve öğrenim konularında da, sık sık aynı yönteme başvurdukları rahatlıkla gözlemlenebilir.

Bu özellikleri ile de; çocuk eğitiminde uygulanmaya çalışılan en eski hatta en yaygın yöntemin, “eğiticinin çocuğa rol model olma çalışması” olduğunu dile getirebiliriz.

Hemen hemen her klasik çocuk eğitim metodunda, çocuğa aktarılması gereken doğruların, bizzat eğitici tarafından sergilenerek, çocuğa nüfuz ettirilmesi amaçlanmaktadır.

Burada bir parantez açarak; klasik çocuk eğitim modelinin eski ve yaygın olmasına karşın, birçok eleştirilebilir özellik de barındırması ve etraflıca irdelenerek, tüm yönleri ile tartışılması, çocuk eğitiminin de “bilinçli farkındalık” açısından yararlı olacaktır.

Ben de şahsım adına, konuyla alakalı ileride detaylı analizlere ve bilimsel yöntemlere başvurarak hazırlamayı planladığım, bir başka içeriği buradan paylaşma sözünü, şimdiden vermek istiyorum.

Ayrıca, çocuk eğitimi konusunda, klasik eğitim sisteminin dışında dünyada en çok ses getiren; Montessori Eğitim Sistemi başlıklı içeriği de okumanızı tavsiye ederim.

Çocuk eğitimi; dar anlamda, eğitim çocuk açısından yani, çocukların kişisel gelişimleri adına, oldukça önemli olduğu gibi, daha geniş anlamda ise toplumsal gelişmeler, iyileşmeler ve kalkınmalar adına önem taşımaktadır.

Çocuk Eğitiminin Önemi

Çocuk eğitiminin bireysel ve toplumsal önemlerini, maddeler halinde sıralamaya çalıştığımızda;

-Çocuğun gerçek potansiyelini gün yüzüne çıkarabilmesi.
-Bilinçli, keyifli ve kaliteli bir yaşam sürmesini sağlaması.
-Temel erdemlerin farkına vararak, kişiliği ile özdeşleştirebilmesi.
-Yaşadığı çevreye değer katabilen, duyarlı bir birey olarak yetişmesi.
-Toplumsal gelişime ve kalkınma konularında etkin görev alma bilincine erişmesi vs. gibi sonuçlara varabiliriz.

Ancak; tüm bunların farkında olmak, çocuk eğitimin önemini kavramakta belki yeterli olmasından ziyade, devletlerce; gelişen dünyaya uygun eğitimin sistemlerinin geliştirilmesi ve desteklenmesi, en temel ve zaruri toplumsal ihtiyaç olarak görülmelidir.

Öyle ki; gelişmiş ülkelerin hemen hepsinde, büyük yatırımlar ile desteklenen, en önemli iki başlığın “Eğitim ve Bilim” olması, konunun ehemmiyetini idrak etmemizde, bizlere yardımcı olabilecek bir etken olduğunu düşünüyorum.

Günümüzde; neredeyse ışık hızı ile gelişen teknoloji, eskiye nazaran çok daha süratli değişen dünya ve bu ikisinin toplumlara sunduğu yaşam biçimlerine, uyum sağlama adına; ülkemizde var olan “eğitim” anlayışı/sistemi ne derece yeterlidir?

Tüm çağların zirvesi olarak nitelendirilen, içinde bulunduğumuz “bilgi çağı” bizim ülkemizde, değişen dünya ve gelişen teknolojiyle maruz kaldığı yükselmeyi, özellikle çocuk eğitimi konusunda da gösterebiliyor mu?

Bugün kaç çocuk, bahsi geçen bu düşüncelere uygun olarak eğitim görüyor? Ya da görebilmelerini amaçlayan hangi çalışmalar geliştiriliyor?

Bunlara benzer sorular ile birlikte, çocuk eğitimi konusunun önemine vurgu yapmak ve bireysel çözüm adımları atmak gerekliliği doğmaktadır.

Sebebi ise; ciddi anlamda görünen, en büyük toplumsal problemlerin altında, toplumsal eğitimsizlik veya yanlış ve bilinçsiz uygulanan eğitim kavramı durmaktadır. Bu kavramında temel prensibini ise “Çocuk Eğitimi” oluşturmaktadır. Doğru çocuk eğitimi ise; toplumsal refahın ve gelişmenin en etkili anahtarı olma konumunu daima korumaktadır.

Paylaşmış olduğum “çocuk eğitiminin önemi” başlıklı içerikte, eksik kaldığını düşündüğünüz noktalar mevcut ise aşağıya yorum kısmına yazarak yayımlayabilirsiniz. Ayrıca, İletişim Sayfası aracılığı ile düşüncelerinizi bana iletebilirsiniz.

Çağımızda; gelişmesi zorunlu hale geldiğine, dikkat çekmeye çalışılan, çocuk eğitimi konusunun, hassasiyetle umursanmasını ve geliştirilmesi için çalışmalar yürütülmesini temenni ediyorum.

Bir başka önemli, eğitim içeriğinde görüşmek üzere. Takipte kalmanız dileğiyle birlikte saygılarımı sunarım…

"paylaşmak güzeldir."

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir