2020 Yılında Okunacak Türkçe Kitaplar Listesi

"paylaşmak güzeldir."

2020 yılını kişisel olarak “İngilizce Öğrenme Yılı” olarak belirlediğimi ve hayatımda ilk kez planlı bir yıla hazırlandığımdan “İngilizce Öğrenme Programı” başlıklı içeriğimde bahsetmiş ve İngilizce Öğreniminde Anadilin Önemi başlıklı yazımda anadili geliştirmenin İngilizce öğrenimine kazandıracağı faydalardan bahsetmeye çalışmıştım.

Bu yeni plandan hareketle, 2020 yılı için, bir “Okuyacağım Türkçe Kitaplar Listesi” oluşturmaya karar verdim. Kitap okumalarını gerçekleştirdikçe de ilgili linkler ile kitaplar hakkında ki kişisel yorumlarımı paylaşmak planlarım dahilindedir.

Listeyi hazırlarken, hali hazırda elimde mevcut olan kitaplardan gayri ihtiyari bir sıra oluşturdum. Lafı fazlaca uzatmadan listeyi huzurlarınıza sunmak isterim…

 1- İnce Memed – Yaşar Kemal


“Otuz iki yıllık bir zaman diliminde yazılan “İnce Memed” dörtlüsü, düzene baş kaldıran Memed’in ve insan ilişkileri, doğası ve renkleriyle Çukurova’nın öyküsü. Yaşar Kemal’in söyleyişiyle “içinde başkaldırma kurduyla doğmuş” bir insanın, “mecbur adam”ın romanı.”

Türk Edebiyatının yapı taşlarından bir tanesi oluşturan önemli aydınımız Yaşar Kemal’in “bir ömür” olarak nitelendirebilecek romanı. Otuz iki yılda yazılan bu dört ciltlik eser; bu yılın okuma listesinin başında yer veriyorum. Birinci ve ikinci ciltlerinin okuması tamamlanmış olup şu sıralar üçüncü cildini okumaktayım.

Yayınevi: Yapı Kredi Yayınları

2- İlkçağ Felsefe Tarihi Serisi – Prof.Dr. Ahmet ARSLAN

“Yunan felsefesi ve buna dayanarak biçimlenen düşüncenin insanlık tarihine yaptığı en büyük katkı “zihnin keşfedilmesi”dir. Bu “keşfin” sonucunda oluşan düşünceleri, onları temsil eden filozofları, kuramları ve bunların arkalarında yatan sistematik yöntemleri bilmeden ilkçağ felsefesini doğru bir biçimde kavranamayacağı açık bir gerçektir.

İşte buradan hareketle beş ciltlik bu eserin yazarı Prof.Dr. Ahmet Arslan kitabı yazarken izlemeye çalıştığı yöntemin “filozofların kendi eserlerine, birincil kaynaklara dayanmak” olduğunu ve böylelikle okurun “filozofun metniyle doğrudan karşılaşma” imkanına sahip olacağını dile getiriyor.”  Son cildi yukarıda alıntılanan arka kapak yazısı ile yayımlanan toplam beş cilttik bu eser İlkçağ felsefesiyle ilgilenen hemen herkesin faydalanması gereken oldukça önemli bir çalışma olduğunu düşünüyorum.

Yayınevi: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları

 3- Dünyayı Değiştiren Düşünürler – Sadık USTA

“Felsefe ne zaman ortaya çıktı ve hangi tarihsel süreçlerin ürünü oldu? İdializm mi yoksa metaryalizm mi daha önce ortaya çıktı? Tarihten günümüze değişmeyen felsefi bir çizgi var mı?
Elinizde ki bu eser, sadece yukarıdaki sorulara yanıt aramıyor, aynı zamanda Kadim Hindistan ve Çin’den başlayarak uygarlığın ayak izlerini takip ediyor; felsefenin Hint, Çin, Antik Yunan-Roma ve Rönesans Avrupa’sında ortaya çıkışın tarihsel-toplumsal koşullarını inceliyor.
Toplam beş cilt olarak hazırlanan bu eserde düşünce ve eylemleriyle insanlık tarihine yön vererek dünyayı değiştiren düşünürlerin ve filozofların temel eserlerinden seçkiler yer alıyor. 
Dünyayı değiştiren düşünürleri yakından tanımak, ortaya koydukları muazzam eserlerden yapılmış seçkilerden hareketle düşüncelerine nüfuz etmek isteyenlerin her zaman ellerinin altında bulundurmaları gereken bir yapıt.” Arka kapak yazısıyla ve toplam beş cilt olarak yayımlanan eser, dünyayı değiştiren düşünürlerin ortaya koydukları düşüncelere toplu halde ulaşabileceğimiz bir Sadık USTA eseridir.

Yayınevi: Kafka

 4- Aristoteles – Metafizik

Felsefe tarihinin en büyük filozoflarından biri Aristoteles ise, Aristoteles’in de tartışmasız en önemli ve tarih boyunca gerek Batı-Hıristiyan gerekse Doğu İslam düşüncesi üzerine en geniş kapsamlı etkide bulunmuş eserlerinden biri Metafizik’tir.”
Arka kapak yazısı ile yayımlanan bu büyük eser; dilimize Prof.Dr. Ahmet Arslan tarafından kazandırılmıştır.
Çeviri: Prof.Dr. Ahmet Arslan
Yayınevi: Divan Kitap

 5- İnsanın Eskimişliği – Günther ANDERS

“Filozof, aktivist ve eleştirmen kimliği ile günümüz tartışmalarına hızla yeniden dahil olmaya başlayan Günther Anders(1902-1992), en önemli yapıtı sayılan İnsanın Eskimişli’ğinde ortaya attığı Prometheusçu Utanç kavramıyla, teknolojiye yönelik en erken tarihli ve en zengin eleştirilerden birini dile getiriyor.” Alıntılanan arka pak yazısıyla yayımlanan iki ciltlik eser.
Çeviri: Herdem Belen – Hüseyin Ertürk 
Yayınevi: İthaki Yayınları

 6- Sefiller – Victor Hugo

Fransız edebiyatının gelmiş geçmiş en büyük yazarlarından bir tanesi Victor Hugo. Şiirleri, oyunları ve romanları ile tanınan bu yazar, aynı zamanda “Romantizm” akımının Fransa’daki temsilcisidir. Yazarın en önemli romanlarından bir tanesi olan “Sefiller”i de okuma listemize eklemiş bulunmaktayız.
Çeviri: Volkan Yalçıntoklu – Hasan Ali Yücel Klasikler Dizisi. 
Yayınevi: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları

 7- Ahlakın Yayı – Michael Shermer

“Ahlakın Yayı’nda “Michael Shermer” okurlarına şu soruyu soruyor; insanlık tarihinde son bir kaç yüzyılda yaşanan büyük Ahlaki ilerlemeyi neye borçluyuz? “Shermer’ın” cevabı oldukça net; Akıl ve Bilim. MICHAEL SHERMER Antik zamanlardan bugüne doğru, uzanan bir süreçte ahlaki sorumluluklarımızın ailemizden mensubu olduğumuz gruplara, oradan da tüm insanlar ve hatta tüm canlıları kapsayan bir ahlaki küreye doğru nasıl genişlediğini detaylıca açıklıyor.”
Çeviren: Erhan GÜZEL          
Yayınevi: Phoenix 

8- Beyaz Geceler – Dostoyevski

Dostoyevski; ilk romanı insancıklar 1846 yılında yayımlandı. Ünlü eleştirmen V.Byelinski bu eser üzerine Dostoyevski’den geleceğin büyük yazarı olarak söz etti. Ve yazarın bir çok eseri çağımızda edebiyat klasikleri arasında yer almaktadır. “Beyaz Geceler” adlı eseride en çok bilinen eserlerinden bir tanesidir.
Çeviri: Barış Zeren – Hasan Ali Yücel Klasikler Dizisi. 
Yayınevi: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları

9- Homo Deus – Yuval Noah Harari

Hayvanlarda Tanrılara Sapiens kitabıyla insan türünün dünyaya nasıl egemen olduğunu anlatan Harari, Homo Deus’ta çarpıcı öngörüleriyle yarınımızı ele alıyor. İnsanlığın ölümsüzlük, mutluluk ve tanrısallık peşindeki yolculuğunu bilim, tarih ve felsefe ışığında incelediği bu çalışmasında, insanın bambaşka bir türe, Homo Deus’a evrildiği bir gelecek kurguluyor.
Çeviri: Poyzan Nur Taneli
Yayınevi: Kolektif Kitap

10- Kafamda Bir Tuhaflık – Orhan Pamuk

Kafamda Bir Tuhaflık hem bir aşk hikayesi hem de modern bir destan. Orhan Pamuk’un üzerinde altı yıl çalıştığı roman, bozacı Mevlüt ile üç yıl aşk mektupları yazdığı sevgilisinin İstanbul’daki hayatlarını hikaye ediyor.   Arka kapat yazısıyla yayımlanan Orhan Pamuk romanı.
Yayınevi: Yapı Kredi Yayınları

11- Hilekarın Marifeti Bu Dünya – Lewis Hyde

Hyde, Hilekarın Marifeti Bu Dünya’da Yunan’dan Roma’ya, Afrika’dan Amerika’ya, Çin’den Hindistan’a hemen tüm kadim mitolojilerde karşımıza çıkan “kültür kahramanı hilekar”ın peşine düşüyor. Büyüleyen ve büyü bozan, yaratan ve yıkan, sınır-ihlalcisi ve sınır çizen, marifetli ve beceriksiz, zeki ve budala olan bu muğlak oyunbaz figürün kültür yaratımında ki rolünü inceliyor.
Çeviren: Emine Ayhan
Yayınevi: Alfa Kitap

12- Aptallaştıran Eğitim – John Taylor Gatto

Okula düşman bir kitap bu. Okulla ilgili bütün ezberlerinizi bozacak bir kitap… ABD’de otuz yıldan uzun süre öğretmenlik yapan yazar bu kitap ile kendini affettirmeye çalışıyor.
Çeviren: Serbun Behçet
Yayınevi: Pedagoji

13- Felsefe’nin Türkçesi – Dücane Cündioğlu

Olup biteni kötü olarak tanımlayabilme kudreti, tanım yapabilenlerin, yani elini korun içinde tutabilecek denli sabır ve tahammüle malik olabilenlerin mülkü. Bu mülküyetin adı karamsarlık, kötümserlik değil. Kötümserlik ana yönelik nazarların değil geleceği karartan olacak olanın kudretinden şüphe edenlerin zavallılığı; adalet ve merhametin tecellisinden umudunu kesenlerin, kadirin kudret elini tutabilme becerisinden yoksun olanların çaresizliği.
Yayınevi: Kapı Yayınları

14- İrade Terbiyesi – Jules Payot

“Ne ilginçtir ki insanlar her türlü eğitim için bir öğretmene ihtiyaçları olduğunu kabul ederler ancak davranış bilimlerine gelince öğrenmeye gayret etmez ve önemsemezler” Nicole , hayatını şansa bırakma” önsözüyle yayımlanan ve Cemil Meriç’in “disiplin içinde çalışmayı bu kitaptan öğrendim” diyerek tasvir ettiği eser.
Çeviren: Hakan Alp
Yayınevi: Ediz Yayınevi

15- Zahir – Paulo Coelho

“Gözden kaybolmuştu ama ancak şimdi anlıyorum ki Zahir; bir nesneyi takıntı haline getirmiş bir adamdan çok daha öte bir şeydi, Borges’in öyküsünde bahsettiği Kurtuba Camiinin bin sütunundan sadece biriydi, yada iki senedir korkunç bir şekilde tecrübe ettiğim üzere, Orta Asya’da bir kadındı.” 
Çeviren: Emrah İmre
Yayınevi: Can Yayınları

16- Platon’un Eczanesi – Jacques Derrida

Derrida’nın ilk dönem düşüncesinin bir ürünü olan “Platon’un Eczanesi” özdeşliğin, kimliğin, aklın, logosun temas ettiği ve hakim olma mücadelesi verdiği gerçeğin temel olarak akışkan, anlaşılmaz ve muğlak olduğunu öne sürer. Nasıl konuşur, neden yazarız? İki Atinalının bu konu üzerine yaptığı sohbet, yüzyıllar sürecek olan bir sorgulamanın en önemli taşlarından birini oluşturur.
Çeviren: Zeynep Direk
Yayınevi: Alfa Kitap

17- İnsanın Anlama Yetisi Üzerine – David Hume

Çağdaş felsefenin kurucu düşünürlerinden David Hume İnsanın Anlma Yetisi Üzerine adlı eserinde, nedensellik ilkesi, neden-etki ilişkisi, özgür irade ve mucize anlayışına getirdiği eleştiriler üzerinden felsefe anlayışını ortaya koymaktadır.
Çeviren: Selmin Evrim
Yayınevi: Fol Kitap

18- Adem İle Havva’nın Güncesi – Mark Twain

“İlk aşktan bu yana değişen bir şey yok… Adem ile Havva’nın Güncesi, mizahın Amerikalı babası Mark Twain’den ilk aşka ve ilk kayba dair komik ve dokunaklı bir hikaye. Mark Twain bu kısacık kitapta, edebiyat kariyerinde ilk kez yürek burkucu bir üslup benimsemekle kalmıyor, ilk ve son kez bir kadın bakış açısından bir metin kaleme alıyor.
Çeviren: Cihat Taşçıoğlu
Yayınevi: Nora Kitap

19- İstanbul – Emre Kongar

“İstanbul bitmeyen bir aşk… Emre Kongar bu kitapta bizi kişisel tanıklık renkli anıları eşliğinde bir İstanbul yolculuğuna çıkarıyor. Bu yolculukta İstanbul’un başta Yahya Kemal Beyatlı olmak üzere, sanatçılarla ve kültürel etkinliklerle zenginleşen yakın tarihinin yanı sıra kendin bağrına 1950’lerden sonra saplanan hançerlerde var. Cadde genişlemesi uğruna yıkılan yapılar… Yerleşim için katledilen yeşil alanlar bunlardan bazıları…
Yayınevi: Remzi Kitapevi

20- Yazma Üzerine – Ernest Hemingway

“Hemingway, yazarlık kariyeri boyunca, yazma hakkında konuşmanın kötü şans getirdiğini, Yazdıklarınızı birine göstermenin ya da bundan bahsetmenin kelebeklerin kanatlarında taşıdıkları her neyse onu ve bir şahinin tüylerindeki düzeni söküp atmak gibi olduğunu savundu.”
Derleyen: Larry W.Phillips
Çeviren: Elif Derviş
Yayınevi: Bilgi Yayınevi

21- Akla Yakın Seti

1- Politika – David Runciman  Çeviri: Anıl Ceren Altunkanat
2- Her Şeyin Teorisi – Frank Close  Çeviri: Barış Emre Alkım
3- Antik Dünya – Jerry Toner  Çeviri: Arzu Akgün
Yayınevi: domingo

22- Semerkant – Amin Maalouf

Amin Maalouf, Doğu’ya İran’a bakıyor. Ömer Hayyam’ın Rubaiyat’ının çevresinde dönen iç içe iki öykü. 1072 yılında Hayyam’ın Semerkant’ında başlayan ve 1912’de Atlas Okyanus’unda bit(mey)en bir serüven… Bir el yazmasının yazılışının ve yüzlerce yıl sonra okunurken onun ve İran’ın tarihinin de okunuşunun öyküsü/tarihi…
Çeviri: Ali Berktay
Yayınevi: Yapı Kredi Yayınları

23- Böyle Buyurdu Zerdüşt – Friedrich Nietzsche

Alman filolog, filozof, kültür eleştirmeni, şair ve besteci. Din, ahlak, modern kültür, felsefe ve bilim üzerine metafor, ironi ve aforizmalarla dolu bir üslupla eleştirel yazılar yazmıştır. Hakikatin değeri ve nesnelliğin üzerine yürüttüğü kökten sorgulaması, geniş çaplı yorumların odağını oluşturur.
Çeviri: Göksu Birol
Yayınevi: Dorlion

24- Tarihin Yaşam İçin Yararı ve Yararsızlığı Üzerine – Friedrich Nietzsche

Tarihle her şeyden önce, etkin ve güçlü olan, büyük bir savaşa girişip de örneklere, ustalara, avutucu ve öğüt vericilere, ermişlere gereksinim duyan ve bunları çağdaşlarıyla arkadaşları arasında bulamayan kimse ilgilenir. Schiller de tarihle böyle ilgilendi; “Çünkü zamanımız öylesine kötü ki” diyor Goethe, “artık ozana kendi çevresindeki insanların yaşamı içinde yararlanabileceği örnek bir yapı görünmüyor pek.”
Çeviri: Nejat Bozkurt
Yayınevi: Say Yayınları

25- Şiddetin Mitolojisi – Veysel Atayman

Şiddetin Mitolojisi şiddetin sinemasını ve sinema filmlerinde şiddetin kullanımını mercek altına alıyor. Türkiye sinemasının önemli isimlerinden Veysel Atayman’ın Kiel’de yapılan “sinemada şiddet” çalışmasını temel alarakhazırladığı eser, Martin Scorsese, Sergio Leone, Oliver Stone, David Lynch, Quentin Tarantino ve Stanley Kubrick filmlerinin ayrıntılı bir okumasını ve eleştirisini okura sunuyor.
Yayınevi: İthaki Yayınları

26- Germinal – Emile Zola

Emile Zola Natüralizm akımının en önemli temsilcilerinden olan yazar, romanları için gerekli yaşam deneyimini zorluklar içinde geçen gençlik yıllarında kazandı. Zola, romancının olayları bir izleyici gibi kaydetmekle yetinmemesi, kişileri ve tutkuları bir dizi deneyden geçirirken, duygusal ve toplumsal olguları bir kimyacı gibi işlemesi gerektiğini savundu.
Çeviren: Bertan Onaran – Hasan Ali Yücel Klasikler Dizisi.
Yayınevi: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları

Şimdilik bu kadarının yeterli olacağını düşünüp listeyi burada sonlandırmak istiyorum. Türkçe Kitap Okuma Listesinde sene içerisinde ki gelişmeleri yine bu içerikte güncelleyecek ve okunan kitaplarla alakalı kişisel yorumları ilgili içeriklerde paylaşıyor olacağım.
Daima çocuk ruhlu ve
Hep mutlu kalmanız dileği ile
Hoşça kalın
okulculuk.com’la kalın…

"paylaşmak güzeldir."

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir